Adresa: Levočská 20/A, 080 01 Prešov, GSM: 0905 940 333, 0911 940 333, E-mail: marek@autoskolatinka.sk

 

 

 

Kurzy otvárame priebežne! Aktuálna cena kurzu je 745 €. Teší sa na Vás Autoškola TINKA!

O nás
Naša ponuka Cenník Prihláška Podmienky získania VO O výcviku O skúške Skúšobné testy Legislatíva Príprava na STK Užitočné informácie Fotogaléria Tip na www, wap Autobus Kontakt Mapa

Stránkové hodiny:

Pondelok až Štvrtok
od 15,00 do 18,00 hod.

Práca a štúdium v zahraničí, EÚ (www.freejob.sk).

Hurghada

Sharm El Sheikh

Mallorca

Rhodos

POPLATKY ZA NIEKTORÉ ÚKONY

Vydanie vodičského preukazu (alebo medzinárodného vodičského preukazu a ich rozšírenie) ... 6,50 €

Vydanie vodičského preukazu pri strate alebo poškodení predchádzajúceho ... 13 €

Vydanie vodičského preukazu po jeho odcudzení ... 6,50 €

Podanie žiadosti o vydanie štatistických údajov z evidencie vozidiel alebo z evidencie dopravných nehôd v písomnej alebo elektronickej podobe, ktoré neobsahujú osobné údaje držiteľa vozidla alebo účastníka dopravnej nehody ... 16,50 €

Vykonanie zmeny alebo zmien v osvedčení o evidencii alebo technickom osvedčení vozidla ... 5 €

Pridelenie EČV a vydanie tabuľky s evidenčným číslom vyrobenej zo zliatin ľahkých kovov ... 16,50 €

Pridelenie EČV a vydanie takejto tabuľky EČV za stratenú, zničenú, poškodenú, odcudzenú alebo neupotrebiteľnú tabuľku ... 16,50 € (za každú tabuľku)

Pridelenie EČV a vydanie tabuľky s EČV vytvoreným na základe požiadavky držiteľa vozidla ... 165,50 €

Pridelenie EČV a vydanie tabuľky s EČV vyrobenej zo zmesi polykarbonátu a polyesteru vyžarujúcej svetlo pri zapnutom osvetlení vozidla ... 182 €

Google

Elektronický výpis zo živnostenského registra | Ochrana osobných údajov

Autoškola TINKA vznikla vydaním evidenčného dokladu Okresným úradom v Prešove - odbor dopravy a cestného hospodárstva na vykonávanie:

- výcviku žiadateľov o vodičské oprávnenie pre skupiny: AM, B1, B, A

- doškoľovacieho kurzu vodičov skupiny: AM, B1, B, A

- školenie vodičov z povolania

Autoškola TINKA Prešov Autoškola TINKA Prešov Autoškola TINKA Prešov

     Copyright © 2002 - 2021, Marek Sasarák - Autoškola TINKA

|

Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET